Seminár YOGA FUN

Joga pomáha lepšie vnímať svoje telo, učí deti cvičením vnímať radosť z pohybu a upevňuje sebavedomie, učí rešpektovať seba i svoje okolie v nesúťaživom prostredí.

Aké sú deti? Hravé, zvedavé a kreatívne! A presne taká je i joga s deťmi. Počas semináru sa naučíme ako správne a jednoducho zostaviť jogovú chvíľku pre deti a zaradiť ju do denného programu, zoznámime sa s jogovými pozíciami vhodnými pre deti, ukážeme si dychové a relaxačné techniky a hry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou jogy pre deti. 

Obsahom seminára je teoretická časť, v ktorej sa účastníci oboznámia v krátkosti s históriou jogy, základnými pozíciami vo vzťahu k vývojovej kineziológii, princípmi 8-mi stupňovej jogovej cesty, významom dychu a jeho účinkami na naše telo. V praktickej časti sa zoznámime s pozíciami (ásanami) vhodnými pre deti, relaxačnými technikami a jogovými hrami. Podrobne si ukážeme, ako zostaviť tematickú jogovú chvíľku v rámci ukážkových lekcií, spoločne sa zahráme na deti a vyskúšame si na vlastnej koži cvičenie a hry. Súčasťou semináru je vedenie účastníkov v zostavení vlastnej jogovej chvíľky a jej prevedenie do praxe. Účastníci sa tiež zoznámia s pomôckami a knihami, ktoré sú veľkým pomocníkom pri tvorbe jogových chvíľ. 

Účastníci získajú skriptá s teoretickou časťou a praktickým návodom, ako postupovať pri tvorbe lekcií pre deti a zoznamom pomôcok a kníh a ďalších zdrojov inšpirácie. 

Seminár je možné realizovať pre individuálnych účastníkov v rámci vypísaných termínov konania kurzu alebo tiež po dohode pre ucelený kolektív zariadenia materskej školy v dohodnutom termíne priamo v priestoroch školy (minimálny počet účastníkov je 10).

Lektorkou tohto seminára je skúsená jogová inštruktorka Martina Wagner.

Lektorka sa joge venuje od roku 2012. Na základe vlastnej denno-dennej praxe sa rozhodla svoje nadobudnuté skúsenosti odovzdávať ďalej. Po získaní praxe, účasti na jogových seminároch a workshopoch absolvovala v roku 2016 kurz inštruktora jogy a získala certifikát zo školy Power Yoga Akademie založenou Václavom Krejčíkom v Prahe. Pod značkou Yogatina organizuje pravidelné lekcie jogy pre verejnosť a vedie individuálne lekcie. V roku 2017 založila kurzy Welcome baby yoga zamerané pre maminky s deťmi. V roku 2018 získala certifikát inštruktora detskej jogy v Prahe. Je zakladateľkou projektu Yoga FUN pre deti predškolského a školského veku. Je organizátorkou jogového workshopu YOGATON. Svoje aktivity prezentuje nawww.yogatina.sk a na sociálnych sieťach: IG @wagner_yogatina, FB: @yogatinaskalica, YT: Yogatina Skalica

Aktuálne termíny seminára: I. 17. december 2021, II. 14. január 2022, III. 21. január 2022

Miesto a čas konania: 09:00 – 15:00 h v ETC centre na Gorkého ulici 22 v Skalici (notársky úrad pôvodne)

Poplatok za účasť: 45,00 EUR/osoba 

Účastníci seminára získajú certifikát o jeho absolvovaní. 

Seminár sa uskutoční pri minimálne stanovenom počte účastníkov, v prípade nenaplnenia sa konkrétneho termínu vám bude suma v plnom rozsahu vrátená alebo je možné po vzájomnej dohode presunúť prihlášku na ďalší termín. 

Prihlášku na kurz a organizačné pokyny vám zašleme mailom na vyžiadanie v prípade záujmu o účasť. 

Prihlásiť sa účastníci môžu prostredníctvom mailu na info@yogatina.sk. 

Kontaktná osoba: Martina Wagner, +421 918 360 333

Čo so sebou zobrať na kurz?

  • jogovú podložku 
  • nápoj a svačinku
  • pohodlné oblečenie (budeme aj cvičiť!)
  • prezúvky
  • pero na poznámky